CHOVÁME

Náš chovatelský repertoár je velmi různorodý. Ať už jsme dali na výběr podle líbivosti, užitkovosti, komplikovanosti či naopak jednoduchosti chovu drobných zvířat, jedno máme všichni společné – chováme je rádi. Rádi se o ně každodenně staráme, rádi si s ostatními chovateli povídáme o zkušenostech z chovu, rádi se snažíme dosáhnout nějakého cíle, rádi ŠLECHTÍME ..