VYSTAVUJEME

Výstavy jsou takovým chovatelským svátkem, obzvláště pro pořadatele, kde dochází k odtajnění kvality zvířat a odhalení, jak se daný rok komu dařilo. Podrobné posouzení odborníky bývá důležitým mezníkem na další cestě v chovu. Na výstavách je možnost srovnání různých zvířat stejného plemene, pestrost barevných variant a vůbec různorodost zvířat. To vše je i lákadlem pro návštěvníky.